اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس

 سلسله نشست های تخصصی واحد پژوهش ،تحقیق و توسعه  اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی 

♦️زمان: ۷ لغایت ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ از ساعت۱۶ الی ۲۱

♦️مکان: شهرک گلستان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  شیراز-سالن سرو

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion