اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

 اولین نشست  از سلسله  نشست های  تخصصی  واحد پژوهش،تحقیق  و توسعه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی

 اولین نشست  از سلسله  نشست های  تخصصی  واحد پژوهش،تحقیق  و توسعه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی با محوریت ضرورت تشکیل واحد  R &D  
(Research and development)
و نقش آن در توسعه آموزش،تولید،بازرگانی و صادرات صنایع دستی با حضور معاونت محترم اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی جناب آقای مهندس عابد،
دبیر محترم اتاق تعاون استان فارس جناب آقای مهندس محلاتی ، ریاست محترم اتاق تعاون جناب آقای دکتر فرهنگیان،
مسوول محترم آموزش معاونت صنایع دستی سرکار خانم نیکنام ،کارشناس بازرگانی سرکار خانم حقوقی فرد،فعالان دانشگاهی صنایع دستی واعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس واعضای کمیسیون گردشگری،صنایع دستی و فرش دستباف اتاق تعاون استان
در دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در محل نمایشگاه بین المللی شهر شیراز سالن سرو برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion