اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید ریاست محترم کمیسیون بانوان استانداری فارس از پاویون اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

 بازدید ریاست محترم کمیسیون بانوان استانداری فارس سرکار خانم دکتر دستغیب از پاویون تحقیق،توسعه و ترویج اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس در دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس


روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion