اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اخرین نشست از سلسله نشست های تخصصی واحد پژوهش،تحقیق و توسعه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی

اخرین نشست از سلسله نشست های تخصصی واحد پژوهش،تحقیق و توسعه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی با محوریت سنت،مدرنیته،consept و شناخت تفکیکی و تلفیقی مفاهیم آن در صنایع دستی با سخنرانی سر کار خانم کازرونی مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه هنر شیراز  در  پاویون تحقیق،توسعه و ترویج اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس با حضور اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستی استان فارس برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion