اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

سال نو مبارک

 باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار می نمایند 


فرارسیدن نوروز باستانی بر شما  هنرمندان و صنعتگران محترم مبارک باد با ارزوی سالی پر از سعادت،سلامت و خیر و برکت .


روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion