اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

((سازندگی تخصص ماست))

 تجهیز مکان  حیاط پایانی ارگ کریمخانی به جایگزینی مکان b.o.t حافظیه توسط اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس با همکاری معاونت صنایع دستی استان درکمتر از ۷۲ساعت.

((سازندگی تخصص ماست))


 روابط عمومی اتحادیه برتر کشور و 
کارآفرین برتر استان-اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس


@handicraftunion