اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

افتتاحیه فروشگاه ارگ کریمخان

مراسم افتتاحیه نمایشگاه و فروشگاه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در محل ارگ کریمخانی با حضور ریاست محترم اداره کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی جناب آقای دکتر  مختاری و دبیر محترم اتاق تعاون فارس جناب آقای مهندس محلاتی مورخ ۹۷.۱.۱ 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion