اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

حمایت از کارآفرینان

 به اطلاع هنرمندان و صنعتگران محترم میرساند مجمع خیران نخبه پرور استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان استان و شرکت فرش ذوالانواری اقدام به تعریف جایزه کارآفرینی استاد غلامرضا ذوالانواری جهت حمایت از کارآفرینان متولد استان فارس فعال در زمینه فرش و صنایع دستی( با گرایش چوب) در سراسر کشور نموده است لذا پوستر فراخوان مذکور حضورتان ارسال میگردد.

 روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion