اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

کلاسهای تئوری،آموزشی،پژوهشی

اولین جلسه کلاسهای تئوری،آموزشی،پژوهشی باهدف بالا بردن سطح اطلاعات هنر جویان کارگاه قلمزنی مکتب شیراز با همکاری بنیان مطالعات مهر آیین استاد ملیحه طهماسبی مدرس دانشگاه وپژوهشگر وکارگاه قلمزنی مکتب شیراز سید احمد حمیدی 1395/7/6 درکارگاه واقع در سرای مشیر. روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس