اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دومین جلسه هم اندیشی جشنواره طراحی صنایع دستی وهنرهای سنتی

دومین جلسه هم اندیشی جشنواره طراحی صنایع دستی وهنرهای سنتی، باحضورمعاونت صنایع دستی، اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی،انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس وخانه فرهنگ جاودان. روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس