اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

انبار گردانی فروشگاه سرای مشیر

صنعتگر محترم
باسلام
به اطلاع می رساند انبار گردانی فروشگاه سرای مشیر روز دوشنبه مورخ 1/9/95 از ساعت 9 الی 17 انجام خواهد شد.
لطفا در روز و ساعت ذکر شده در فروشگاه حضور بهم رسانید.
حضور کلیه صنعتگران الزامی است.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی