اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

فراخوان :: مسابقه بزرگ طراحی و خلاقیت در صنایع دستی معاصر ایران

فراخوان
مسابقه بزرگ طراحی و خلاقیت در صنایع دستی معاصر ایران
محور های موضوعی :
1. اشیاء و ظروف کاربردی
2. پوشاک ، متعلقات و تزئینات وابسته
3. عناصر غیر ثابت معماری داخلی
آخرین مهلت دریافت طرحها و ایده های اولیه 15 آذر 1395
از طریق آدرس الکترونیکی :
taghdirezendegi@gmail.com
اعلام طرح های منتخب ؛ 20 آذر 1395
آخرین مهلت دریافت اصل آثار ؛ 17 فروردین 1396
متن کامل فراخوان و اطلاعات بیشتر در سایت :
www.adartacademy.com