اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی - استان سیستان و بلوچستان

باسلام
" هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی - استان سیستان و بلوچستان "
مکان:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زاهدان
15 لغایت 19 آذر ماه 1395
غرفه رایگان برای هر استان1 غرفه
غرفه مازاد برای هر استان 2 غرفه با هزینه بهای اجاره و غرفه بندی 1/000/000 ریال
هزینه اسکان ، و پذیرایی به ازای هر غرفه 1 نفر رایگان
جهت ثبت نام تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 27/8/95 با دفتر اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس تماس بگیرید.