اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دفتر اموربانوان استانداری فارس

دفتر اموربانوان استانداری فارس،جلسه مشترک فی مابین سرکارخانم دکتر دستغیب مسئول محترم اموربانوان وخانواده،معاونت صنایع دستی،اتحادیه صنایع دستی واستاد فلاح پور درخصوص برگزاری کلاسهای تخصصی خاتم مکتب شیرازجهت زنان سرپرست خانواده