اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری نخستین همایش ثبت نشان جغرافیایی صنایع د

برگزاری نخستین همایش ثبت نشان جغرافیایی صنایع دستی و اخذ اولین نشان جغرافیایی در سطح بین المللی توسط شرکت تعاونی مهبد هنر آباده با مدیریت آقای سید رضا حسینی.
این موفقیت بزرگ را به ایشان وسایر اعضای تعاونی مهبد هنر تبریک عرض مینماییم.