اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان

محور همایش :

  • بررسی و تشریح طرح ها و رنگ های بکار رفته
  • نقد و تحلیل نقوش بکار رفته
  • نوآوری و الگو های نو در طراحی محصول با حفظ اصالت 
  • ...