اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش

سخنرانی ریاست محترم اتاق بازرگانی جناب آقای رازقی در نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی مورخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز