اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش اتاق بازرگانی

در ادامه نشست معاون محترم استانداری فارس جناب آقای رحمانی سخنرانی کردند.این سخنرانی در تاریخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز انجام شد.