اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش اتاق بازرگانی

سخنرانی سرکار خانم الحمدی معاونت محترم صنایع دستی استان فارس در نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی مورخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز