اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

رو نمایی کتابهای هنرهای سنتی و صنایع دستی -اتاق بازرگانی

مراسم رو نمایی از کتابهایی با محوریت هنر های سنتی و صنایع دستی به قلم استاد هادی سیف مورخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شیراز