اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تخصصی طراحی و بسته بندی محصولات صنایع دستی- اتاق بازرگانی

نشست تخصصی طراحی و بسته بندی محصولات صنایع دستی با سخنرانی جناب آقای آرش شجاعی مورخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز