اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تخصصی اشتغال پایدار-اتاق بازرگانی

نشست تخصصی اشتغال پایدار در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی با سخنرانی سر کار خانم دکتر راهدار مورخ 95.10.29 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز