اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تخصصی هنرهای مکتب شیراز - اتاق بازرگانی

نشست تخصصی هنر های مکتب شیراز با سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای هادی سیف مورخ 95.10.29 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز