اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه

" بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی "

زمان : 28 بهمن لغایت 1 اسفند 95 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

هزینه های اجاره غرفه : 

1.فضای سرپوشیده بدون تجهیزات ( حداقل 24 متر مربع ): هر متر مربع 770.000 ریال +9 % مالیات بر ازرش افزوده 

2. فضای سرپوشیده با تجهیزات (حداقل 12 متر مربع ): هر مترمربع 908.500 ریال + 9 % مالیات بر ارزش افزوده 

3.فضای باز جهت چادرهای عشایری بدون تجهیزات ( حداقل 30 مترمربع): هر متر مربع 380.000 ریال + 9% مالیات بر ارزش افزوده 

مهلت ثبت نام : یکشنبه 10 بهمن 1395 

جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید:

www.idro-fairs.com

تماس بگیرید:

07137387828

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion