اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری پنجمین جشنواره گل نرگس

برگزاری پنجمین جشنواره گل نرگس و نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی جنوب غرب فارس به میزبانی شهرستان کازرون و با همراهی شهرستان های رستم،نورآباد ممسنی و سپیدان در تاریخ 95.11.21 برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion