اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه صنایع دستی در ترکمنستان

"نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان (عشق آباد) - از تاریخ 17 بهمن ماه 95 با حضور هنرمندان و صنعتگران محترم شهر شیراز برگزار شد." 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion