اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

سفر پر بار عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس به قاره افریقا

سفر پربار عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس جناب آقای حمیدی به قاره افریقا(تانزانیا.زنگبار) و معرفی فرهنگ و هنر شیراز و هنر اصیل قلمزنی و ایراد سخنرانی به زبان بین المللی در جمع مسئولین هر دوکشور 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

handicraftunion@