اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه

به استحضار کلیه هنرمندان محترم می رساند به دستور ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص طراحی نماد های متنوع جهت ساخت یادگار های اختصاصی و سوغات با استفاده از مصنوعات صنایع دستی استان،هنرمندان علاقه مند میتوانند نماد های خود را آماده و به معاونت صنایع دستی استان فارس جهت بازارچه های نوروزی سال 96 ارائه نمایند.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

handicraftunion@