اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هیئت مدیره

✅ جلسه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس مورخ ۹۶.۳.۱۷ با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره در محل دفتر اتحادیه برگزار شد و در این جلسه موضوعات حوزه اداری،پیشکسوتان، نمایشگاه ها،تبلیغات، امور فنی و اجرائی و... بررسی شد. 

 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion