اتحادیه صنایع دستی

قوانین و مقررات

ضمانت بازگشت وجه و کالا بالاترین اولویت اتحادیه صنایع دستی استان فارس، رضایت مشتری است. در این راستا اتحادیه صنایع دستی استان فارس می‌کوشد تا کالای مورد نظر مطابق با رضایت مشتری باشد. اگر پس از خرید کالا و دریافت آن، مشتری با مشکلاتی از قبیل شکستگی، عدم تطابق عکس و کالای مورد نظر یا موارد مشابه، رو به رو شود اتحادیه صنایع دستی استان فارس در جهت جلب رضایت مشتری و در قالب‌های قانونی به رفع مشکل می‌پردازد. خدمات ضمانت بازگشت کالا از زمان دریافت کالا به مدت ۱۰ روز به مشتریان اتحادیه صنایع دستی استان فارس داده می‌شود.