اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه روانشناسی فروش تولیدات صنایع دستی

 برگزاری  کارگاه روانشناسی فروش محصولات صنایع دستی
باحضور دکترمهدی حسینی
توسط انجمن هنرهای سنتی فارس

♦️زمان: ۳شنبه ۱۳ تیرماه ساعت ۱۷ الی۱۹:۳۰

♦️مکان: چهارراه حافظیه سالن غزل اداره فرهنگ وارشاد 

♦️هزینه ثبت نام: ۲۰.۰۰۰ ریال 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion