اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

عید سعید غدیر خم مبارک

 تعریف علی به گفت و گو ممکن نیست
گنجایش بحر در سبو ممکن نیست
اوصاف علی به هر زبان باید گفت
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت
در جشن ولی عهدی مسعود علی
تبریک به صاحب الزمان باید گفت

عید سعید غدیر خم را به شما همکاران و صنعتگران محترم تبریک عرض مینماییم.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion