اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران اسفند 99

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به صورت حضوری و مجازی

✳️زمان برگزاری: ۵الی ۸ اسفند ماه ۱۳۹۹


✳️مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

✳️ثبت نام آنلاین از طریق سایت:
www.ihcx.ir 

✳️شماره های تماس:
۰۲۱-۲۷۷۱۳۰۲۳
۰۲۱-۲۷۷۱۱۳۴۴