اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

طرح شناسایی و تجلیل از بانوان موفق و فرهیخته استان فارس

دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس برگزار می کند:
طرح شناسایی و تجلیل از بانوان موفق و فرهیخته استان فارس
مهلت ارسال پرسشنامه 95/8/30
آدرس سایت: banovan.farsp.ir
آدرس ایمیل: banovanostan@farsp.ir