اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه

نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی و هنر های سنتی از تاریخ 95.10.28 لغایت 95.11.1 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز انجام شد.