اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش

روز نخست جشنواره با خوش آمد گویی مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس جناب آقای مهندس گورنگی در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز کار خود را شروع کرد.