اتحادیه صنایع دستی

محصولات

(خاتم)

تخته نرد خاتم شیراز

ریال

شکلات خوری خاتم

ریال

تخته نرد خاتم

ریال

تخته نرد

ریال

ساعت رومیزی خاتم

ریال

جلد قران خاتم

ریال

اینه خاتم

ریال

بشقاب خاتم

ریال

شکلات خوری

ریال

صندوقچه خاتم

ریال

جعبه خاتم

ریال

شکلات خوری

ریال

شکلات خوری

ریال

ساعت خاتم

ریال

ساعت

ریال

ساعت

ریال

تخته و شطرنج

ریال